خداحافظی آرام مشاوران وزیر جهادکشاورزی

0
خداحافظی آرام مشاوران وزیر جهادکشاورزی از آن جهت مهم است که معمولا و تا پیش از این، وزارت جهادکشاورزی و وزیر این وزارتخانه سه نوع حکم مشاوره صادر می‌کرد:
مشاورینی که کاردان، محاسبه‌گر، اقتصاددان و نظریه‌پرداز و البته مدیران اجرایی قوی بودند و به دلیل بازنشسته شدن، از خدمات مشاوره‌ای و ایده‌پردازی آنها استفاده می‌شد.
برخی از معاونین وزیر یا روسای سازمان‌ها که به دلیل ضرورت جابه‌جایی یا نصب مدیر جدید(و در عین حال روابط دوستانه با وزیر) بعد از تغییر پست و مراسم تودیع، یک حکم مشاور نیز برای آنان صادر می‌شد که بسته به جایگاه رفاقتی و بده بستان‌ها ماندگار می‌شدند یا به مرور سمت شهردار زنجان را می‌پذیرفتند.
تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس یا حتی مدیران معزول که وزیر اعتقاد نداشت حتی در حد مشاور کارایی داشته باشند بنا به توصیه بعضی مدیران تصمیم‌ساز به وزیر قالب می‌شدند تا حکم مشاوره برای ایشان صادر کند.
به هر حال و بر اساس توان یا جایگاه قدرتی، کاری، سیاسی این مشاورین، برخی طبقه‌های وزارتخانه را در اختیار می‌گرفتند از سمت مشاور عالی کمتر را نمی‌پذیرفتند و در عزل و نصب‌ها و بگیر و ببندها دخالت فراوان می‌نمودند و در اکثر مجالس و تصمیم‌گیری‌ها خود را محق به حضور و انشاء رای می‌پنداشتند که در هفته اول ورود ساداتی‌نژاد با یک نامه پایان‌کار مشاوره بدون دیدار و خداحافظی خاتمه خدمت دادند و برخی دیگر از مشاورین به حضور موردی در طبقه 12 یا 14، گشتن در اینترنت یا کارتابل و ناهار و نماز و عواید مشاور، رضایت می‌دادند تعدادی نیز سعی می‌کردند نظرات مشاوره‌ای خود را به نحو احسن انجام داده، در استاندارد یک مشاور واقعی وزیر ظاهری شدند و اثربخش بودند.
اینک با حضور ساداتی نژاد گویا محترمانه از مشاورین درخواست شده تا خداحافظی کنند و فقط پست مشاوره دکتر زند، معاون سابق وزیر و ریاست اسبق سازمان تحقیقات حفظ شده است.
مشاورین قاعدتا انتظار داشتند وزیر طی جلسه‌ای حضوری با آنان با مروری بر عملکرد حوزه مشاورین و برنامه‌های آتی خود و لوح تقدیر و تشکر به ماموریت هر سه دسته آنان پایان می‌داد که چنین نشد.
باید منتظر باشیم و ببینیم با خداحافظی آرام مشاوران وزیر جهادکشاورزی، از این پس مشاورین جدید وزیر جدید با چه نگرشی انتخاب می‌گردند.
57 / 100
مقاله قبلیآزمون و ورزش‌های سگ‌ محور
مقاله بعدیچه کسی پوست خربزه را زیر پای وزیر گذاشت!

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید