بانک کشاورزی، یکی از 44 سهامدار شرکت اسلامی

0
ایران با داشتن 4 هزار سهم رتبه اول سرمایه‌گذاری خارجی شرکت اسلامی ICD را دارد و بانک کشاورزی با داشتن 300 سهم بعد از عربستان سعودی و بانک ملی رتبه چهارم را دارد. با توجه به اینکه بانک کشاورزی یکی از 44 سهامدار شرکت اسلامی است، انتظار می‌رود وزارت اقتصاد و دارایی برخی از طرح و پروژه‌های بزرگ کشاورزی (مگاپروژه) سودآور و پایدار جهت دریافت تسهیلات دو میلیون دلار و بیشتر به این شرکت معرفی کند؛ به ویژه اینکه مهلت ساخت و تنفس این وام‌ها که به طریقه اسلامی پرداخت می‌شود 8 سال است و هیچ یک از بانک‌های کشورمان چنین تسهیلاتی در اختیار کشاورزان قرار نمی‌دهند.

شرکت اسلامی و خدمت بخش خصوصی

هدف از ایجاد این شرکت به عنوان یکی از نهاد های وابسته به گروه بانک توسعه اسلامی‌، شناسایی فرصتهای بخش خصوصی است که بتواند به عنوان موتور رشد عمل نماید، همچنین دیگر اهداف این شرکت شامل ارائه حیطه گسترده ای از محصولات و خدمات مالی سود آور‌، بسیج منابع مالی اضافی برای بخش خصوصی در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی‌، تشویق توسعه بازارهای سرمایه ای و مالی اسلامی و نهایتاً تبدیل شدن به یک نهاد مالی چند جانبه اسلمی‌، برای توسعه بخش خصوصی در تکمیل نقش بانک توسعه اسلامی از طریق توسعه و پیشبرد بخش خصوصی به عنوان موتور رشد و کامیابی اختصاری است .

ایران رتبه اول سرمایه گذاری خارجی ICD

در حال حاضر سهامداران شرکت ICD ،44 کشور عضو به همراه نهادهای مالی عمومی از جمله شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران‌، بانک کشاورزی و بانک ملی ایران‌، صنـدوق سرمـایه‌گذاری عمومی سعودی ( عربستان ) بانک ملی الجزایر می باشد .
شرکت ICD حیطه گسترده ای از محصولات و خدمات مالی را برای مشتریان خود ارائه می کند که عبارتند از:
(1) تأمین مالی مستقیم
(2) خطوط اعتباری
(3) تأمین مالی شرکتی
(4) مدیریت اموال
(5) خدمات مشاوره ای
(6) تامین مالی ساختاری
معیار احراز شرایط جهت استفاده از تسهیلات شرکت ICD:
تمامی فعالیتهای خدماتی یا حمایتی که قانونی مطابق با شریعت‌، به لحاظ مالی سود آور، به لحاظ اقتصادی بادوام و در جهت کمک به توسعه کشورهای عضو باشد واجد شرایط تسهیلات شرکت یاد شده تا زمانی هستند که اکثریت سهام در دست بخش خصوصی کشورهای عضو (51% ) باشد .

خط مشی سرمایه گذاری اسلامی

خط مشی سرمایه گذاری شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی در صورت سرمایه گذاری در بخش خصوصی کشور عضو این است که ظرف مدت 5 تا 7 سال اقدام به فروش تدریجی سهام خود به سهامداران کشور عضو یا سهامداران خارجی بر اساس توافق حاصله می نماید. همچنین حداکثر سهام شرکت ICD‌ در سرمایه گذاری بانکها یا شرکتها 33% خواهد بود بدین معنا که از یک پروژه 20 میلیون دلاری سهام شرکت ICD مبلغ 6 میلیون دلار می باشد .
‌ انواع پروژه ها واجد شرایط تأمین مالی از سوی ICD‌ عبارتند از :
1-پروژه های جدید ( Greenfield) در مورد پروژه های جدید که دارای تأثیر کلی بر اقتصاد کشور باشند‌، شرکتICD حداکثر تا 40 % هزینه سرمایه گذاری پروژه، مشارکت مالی دارد .
2- توسعه پروژه ( Expansion Projects‌) مربوط به تأمین مالی سرمایه گذاری در توسعه کارخانه یا افزایش ظرفیت می باشد دراین حالت ICD حاضر به مشارکت مالی تا حدود 50% هزینه سرمایه گذاری پروژه است
3-پروژه های موجود تحت بازسازی

مناسب صندوق‌های کشاورزی ایران

4- عملیات خصوصی سازی‌: شرکت ICD می تواند شرکت‌های دولتی را که در حال خصوصی سازی هستند تأمین مالی نماید بشرط آنکه میزان سرمایه گذاری دولت در آن شرکت بیشتر از 49% نباشد . ICD‌ همچنین به تأمین مالی پروژه اجرا شده از طریق موافقتنامه های ترجیحی یعنی به صورت ( BoT, BOOT, BOO) و تأمین مالی نوسازی شرکت‌های خصوصی شده جهت افزایش رقابـت پذیری و بهره وری آنها می پردازد .ایران با دارا بودن 2674 سهم ( هر سهم به ارزش 10 هزار دلار) بعد از کشورهای عربستان سعودی (7624 سهم)، لیبی(4032 سهم)، کویت (3798 سهم) به عنوان چهارمین سهامدار عمده موسسه فوق محسوب می شود. مضافا در میان 5 موسسه عمومی عضو، شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران با داشتن 4000 سهم رتبه اول و بانکهای کشاورزی (300 سهم) و بانک ملی(200 سهم) بعد از صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی ( 3000 سهم) از نظر میزان مشارکت در سهام سرمایه موسسه فوق رتبه سوم و چهارم را دارا می باشند.‌ در حال حاضر جناب آقای دکتر رضوی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران به عنوان نماینده کشورهای آسیایی عضوICD در جلسات هیات مدیره موسسه فوق شرکت می نمایند.
ضوابط و شرایط مالی و سرمایه گذاری ICD:
مهلت ساخت و تنفس‌: حدودا 8 سال
حداقل میزان تأمین مالی‌: 2 میلیون دلار
ضمانت‌های مورد نیاز‌: وثیقه‌، حواله‌، ضمانت شرکتی از شرکت‌های مادر‌، تضمین‌های شخصی و ضمانت نامه‌های بانکی .

نحوه دریافت تسهیلات برای بخش خصوصی

براساس‌ قوانین و مقررات موسسه اسلامی توسعه بخش خصوصی متقاضیان دریافت تسهیلات از بخش خصوصی می توانند مستقیما درخواست بهره مندی از تسهیلات فوق را طی نامه ای بهمراه گزارش امکان سنجی طرح به زبان انگلیسی عنوان مدیر موسسه با مشخصات ذیل ارسال نمایند. همچنین پیشنهاد می گردد رونوشتی از مکاتبات خود را برای سازمان سرمایه گذاری، دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین المللی ارسال نمایند تا مراتب از طریق سازمان متبوع نیز پیگیری گردد.
مقاله قبلینجات کشور در دست کارآفرینان
مقاله بعدیتوافق ایران و بلاروس بر توسعه همکاری‌های کشاورزی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید