محصول گواهی شده، ضامن امنیت غذایی

0
تولید غذا توأم با حفظ محیط‌زیست و سازمان پایدار از منابع و نهاده های تولید از ضروریات توسعه پایدار است. استفاده مناسب از نهاده ها، بهره‌برداری درست از منابع پایه تولید و نیز رعایت اصول بهینه کشت و کار، نه تنها کمیت تولید محصولات کشاورزی را افزایش می دهد، بلکه کیفیت و مغذی بودن محصولات را نیز ارتقا خواهد بخشید.
امنیت غذایی به معنای تأمین پایدار غذای کافی و سالم برای تمام آحاد جامعه به صورت پیوسته و در تمام اوقات می باشد، از جمله وظایف حاکمیتی دولت ها است که از طریق هماهنگی ارکان مختلف دولت، نهادهای قانون گذار و نظارتی حاصل شده و پایداری آن در گرو استمرار این هماهنگی می باشد.
وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهادی حاکمیتی، بخش اعظم وظیفه تأمین امنیت غذایی را به دوش می کشد و به همین دلیل دارای ارکان و سازمان هایی است که با تکیه بر توان آن‌ها این مسئولیت خطیر را انجام می دهد.
دفتر محیط‌ زیست و سلامت غذا به‌عنوان یکی از دفاتر مستقل زیر نظر بالاترین مقام وزارت متبوع وظایف چندگانه ای را در خصوص امنیت غذایی برعهده دارد. این وظایف به دو دسته وظایف برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم می‌شود.
از جمله وظایف برون سازمانی این دفتر می توان به تسهیل و زمینه سازی شرایط لازم برای انجام وظایف وزارت متبوع از طریق هماهنگی با برخی وزارتخانه ها به‌ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های مختلف (سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌ زیست) اشاره نمود.
دفتر محیط‌زیست و سلامت غذا به‌عنوان نقطه تماس وزارت جهاد کشاورزی با دستگاه های ذیربط از طریق شرکت در جلسات بین بخشی و نیز انجام مطالعات و طرح های مشترک، در انجام وظایف برون سازمانی خود اقدام می نماید.
هماهنگی و ایجاد انسجام لازم در برنامه های معاونت ها، سازمان ها و دفاتر مستقل وزارت متبوع در راستای حفظ محیط ‌زیست و سلامت غذا، نیازسنجی استانداردها و دستورالعمل های مورد نیاز برای انجام وظایف و برنامه های بخش های مختلف وزارت جهاد کشاورزی و برنامه‌ریزی در تدوین و تصویب آن‌ها، مشارکت در تدوین قوانین مورد نیاز و نیز نظارت بر چگونگی و اجرای آن‌ها ازجمله وظایف درون سازمانی این دفتر می باشد.
همچنین بررسی و پایش فعالیت های ارگان و بخش های مختلف وزارت جهاد کشاورزی و انطباق آن‌ها با اهداف توسعه پایدار از طریق تدوین و ارزیابی شاخص های مربوطه از دیگر وظایف این دفتر بوده که با انجام این مهم می تواند برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و مجریان برنامه های مختلف را از جهت گیری درست به سمت توسعه پایدار آگاه نموده و از بروز خطا و انحراف در دستیابی به اهداف خود مطلع نماید.
سعید سعادت 
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی 
مقاله قبلیدر این ماهنامه سراسری دام و کشت و صنعت می خوانید
مقاله بعدیوبینار روز جهانی غذا

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید