کشاورزان،‭ ‬سودا زدگان بازارسازی

0

دلالی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬انحصارگری‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬است

بازارسازی و‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬برهم‭ ‬زدن‭ ‬تعادل‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬روشهای‭ ‬دلالان‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬سود‭ ‬حداکثری‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬اقتصادی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گونه‭ ‬ایکه‭ ‬این‭ ‬دلالان‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬عرضه‭ ‬محصولات‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬فضای‭ ‬جامعه‭ ‬که‭ ‬غالبا‭ ‬با‭ ‬بهانه‭ ‬های‭ ‬واهی‭ ‬صورت‭ ‬می‭ ‬گیرد،‭ ‬چاره‭ ‬ای‭ ‬جز‭ ‬تمکین‭ ‬مصرف‭ ‬کنندگان‭ ‬از‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬این‭ ‬سودجویان‭ ‬باقی‭ ‬نمی‭ ‬گذاراند‭. ‬که‭ ‬نمونه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬درمحصولتی‭ ‬همچون‭ ‬پرتقال‭ ‬،‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬شاهد‭ ‬بوده‭ ‬ایم‭ . ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬کارشناسان‭ ‬عدم‭ ‬رعایت‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬فقدان‭ ‬زنجیره‭ ‬های‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬مصرف‭ ‬را‭ ‬راهکار‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬یکه‭ ‬تازی‭ ‬دلالان‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬معتقدند‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬مناسب‭ ‬با‭ ‬رویکرد‭ ‬صادراتی‭ ‬محقق‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭  ‬مجتبی‭ ‬شادلو‭ ‬نایب‭ ‬رییس‭ ‬اتحادیه‭ ‬باغداران‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬مجمع‭ ‬ملی‭ ‬خبرگان‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص بازارسازی‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬متاسفانه‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬عدم‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭  ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬شاهد بازارسازی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬برا‭ ‬کشب‭ ‬سود‭ ‬حداکثری‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬جامعه‭ ‬هستیم‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬بازارسازان‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬جامعه‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بهانه‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬همچون‭ ‬مناسبتها‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬ناشی‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬برهم‭ ‬زدن‭ ‬تعادل‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬ها‭ ‬دارند،‭ ‬که‭ ‬نمونه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پرتقال‭ ‬شاهد‭ ‬بوده‭ ‬ایم‭.‬
شادلو‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬رعایت‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬الگو‭ ‬یا‭ ‬سیاست‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬ای‭ ‬تبعیت‭ ‬نکرده‭ ‬و‭ ‬معمولا‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬یک‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬سلیقه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نیاز‭ ‬مالی‭ ‬کشاورزی‭ ‬محدود‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬نیاز‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬رعایت‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬از‭ ‬کاهش‭ ‬تقاضای‭ ‬صوری‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرد‭. ‬عضو‭ ‬مجمع‭ ‬ملی‭ ‬خبرگان‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬40‭ ‬درصدی‭ ‬برنج‭  ‬در‭ ‬طول‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭:‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مشخص‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضا‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬برنج‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬نگرانی‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬آلودگیهای‭ ‬برنج‭ ‬های‭ ‬وارداتی‭ ‬نشات‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬شاهد‭ ‬ذخیره‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬ظاهری‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬گرانی‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬درصدی‭ ‬بودیم‭.‬
نایب‭ ‬رییس‭ ‬اتحادیه‭ ‬باغداران‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬مصرف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حذف‭ ‬دلالان‭ ‬و‭ ‬بازارسازان‭ ‬موثر‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭:‬باید‭ ‬سیاست‭ ‬گذاریهای‭ ‬به‭ ‬سمتی‭ ‬حرکت‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬تمامی‭ ‬حلقه‭ ‬های‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬مصرف‭ ‬غذا‭ ‬درکشور‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬تامین‭ ‬نهاده‭ ‬ها،‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬تجهیزات،‭ ‬تکنولوژی،‭ ‬مواد‭ ‬اولیه،تقاضا‭ ‬و‭ ‬ذائقه‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬و…‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جهت‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬مشترک‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭.‬
شادلو‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬رویکرد‭ ‬صادراتی‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬تولید‭ ‬محصولاتی‭ ‬ایمن،‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬سفارش‭ ‬و‭ ‬مشخصات‭ ‬جهانی‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬امکان‭ ‬رقابت‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬صادرات‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬

نمی‭ ‬خواهیم‭ ‬سیاست‭ ‬گذاری‭ ‬بازار‭ ‬اصلاح‭ ‬شود

همچنین‭ ‬عنایت‭ ‬الله‭ ‬بیابانی‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬خانه‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بازارسازان‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬دلال‭ ‬همان‭ ‬کسانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬کسانی‭ ‬گذاشته‭ ‬اند،‭ ‬که‭ ‬تولیدکننده‭ ‬را‭ ‬بیچاره‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬بیابانی‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬وجود‭ ‬مدیریت‭ ‬جامع‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬چالش‭ ‬های‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬روبرو‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمونه‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دلالان‭ ‬و‭ ‬واسطه‭ ‬گرها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬است‭.
 ‬بیابانی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬دلالی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬انحصارگری‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬است،‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬نمونه‭ ‬ای‭ ‬سلطه‭ ‬گری‭ ‬دلالان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محصولاتی‭ ‬مختلف‭ ‬شاهد‭ ‬هستیم‭ ‬به‭ ‬طوریکه‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬انحصارگری‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬نوسان‭ ‬قیمت‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬انحصاری‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬ها‭ ‬بازی‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬چرا‭ ‬قیمت‭ ‬مرکبات‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬باغداران‭ ‬مازندرانی‭ ‬در‭ ‬عید‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬عید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬تومان‭ ‬بالاتر‭ ‬نرفت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬قیمت‭ ‬سیب‭ ‬زمینی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬شد؟‭ ‬این‭ ‬سئوالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دلالان‭ ‬انحصارگر‭ ‬خاص‭ ‬جواب‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬می‭ ‬دانند‭.‬
بیابانی‭ ‬گفت‭: ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬حلقه‭ ‬انحصارگری‭ ‬دلالان‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬اما‭ ‬توانایی‭ ‬مقاومت‭ ‬یا‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬متولیان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬برخورد‭ ‬یا‭ ‬ساماندهی‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬ندارند‭.‬
قائم‭ ‬مقام‭ ‬خانه‭ ‬کشاورزی‭ ‬انتقاد‭ ‬کرد‭: ‬اصل‭ ‬سیاست‭ ‬گذاری‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬می‭ ‬خواهیم‭ ‬درست‭ ‬شود‭ ‬نه‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬درست‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬خودمان‭ ‬عامل‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬گرانی‭ ‬ها‭ ‬هستیم‭. ‬

مقاله قبلیصنعت‭ ‬‮«‬آب‭ ‬میوه‮»‬‭ ‬آب‭ ‬می‌رود
مقاله بعدیجدالی‭ ‬حقیقی در‭ ‬فضای مجازی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید