شرکت ضررده خدمات حمایتی

0

ماوا در مام وطن

نزدیک به دو سال پیش سازمان خصوصی سازی مجوز فروش شرکت خدمات حمایتی را با صدها انبار، سوله، بارانداز و حدود 100 دفتر و اداره به دلیل ناهماهنگی مدیریت، روش های بعضاً ناسالم تأمین و توزیع، بدهی بیش از دو هزار میلیارد تومانی (بخوانید ورشکستگی) و… صادر کرد و اتحادیه های مرتبط همراه با اتحادیه مرکزی (که بیش از 50 درصد کود مورد نیاز کشور را تأمین و توزیع می‌کنند) با واریز 5 درصد قیمت اعلام شده در تاریخ 97/8/19 اقدام به خرید آن کردند.
این بود که 22 میلیارد تومان پول از سوی سهامداران و اعضاء به حساب معرفی شده واریز شد تا مقدمات واگذاری به‌صورت قانونی و رسمی فراهم شود.
اینک اما، رسماً فروش شرکت خدمات حمایتی ملغی شده با ده برابر ضعیف‌تر شدن ارزش پیش پرداخت، مشخص نیست آیا 22 میلیارد تومان چند سال قبل به قیمت روز به اتحادیه ها برگردانده می‌شود یا همان 22 میلیون تومان هم روی هواست!

 

نویسنده: قاسم گلباف

مقاله قبلیبرنو بدست، مرد عشایر صبور نیست.
مقاله بعدیاز ربنا تا مرغ سحر

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید