معاونین جدید وزارتخانه بدون تفویض اختیار

0

سه چهار معاون جدید در حالی انتصاب شده‌اند که متاسفانه هنوز مجوز اجرای طرح و هزینه کردن از محل طرح‌ها را ندارند.
این معاونین اعم از اینکه از بدنه وزارتخانه انتخاب شده یا خارج از وزارتخانه دعوت به کار شده‌اند نمی‌توانند در امور مالی معاونت دستور پرداخت بدهند. همین امر موجبات کندی شدید کارها را آن هم در سال رفع موانع تولید و به ویژه ابتدای سال زراعی پدید آورده است و ادارات کل، معاونین وزیر، ادارات معاونین و روسای بخش‌های زیر مجموعه معاونت دست روی دست گذاشته‌اند.
به گزارش «مزرعه سبز» در حال حاضر هزینه‌های سردستی معاونت‌ها صرفاً از محل پشتیبانی و آن هم هزینه‌های جاری امور روزمره معاونت‌ها تامین می‌شوند. امید می‌رود به زودی وزیر به معاونین جدید تفویض اختیار کند تا بخشی از مشکلات مرتفع گردد.مع

مقاله قبلیایران رکورددار بازدید از نمایشگاه کشاورزی آنتالیای ترکیه
مقاله بعدیکارآمدی با روحیه جهادی در مدیریت استانی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید