اجلاس آنلاین کشاورزی و غذا 2020

0

سبز، خلاق، رقابتی… آیا بخش غذا و کشاورزی اروپا می تواند همه اینها را دارا باشد؟

24 و 25 سپتامبر 2020( 3 و 4 مهر 1399)

گرم شدن اتمسفر، ناپایداری هوا، از بین رفتن تنوع ریستی که بهره وری اکوسیستم را تهدید می کند، برخی از چالش های بخش کشاورزی است. ( کارشناسان) با افزایش خطرات ناشی از تغییرات آب و هوا، بدنبال مناطق اورژانسی برای کشاورزی و تهیه مواد غذایی هستند.
این مسائل با الویت بندی جدید کمیسیون اروپا، و با شکل گیری معامله سبز، در جهت احیا استراتژی مزرعه تا چنگال( سفره) و نهایی شدن اصلاحات CAP منعکس شده است. امسال، سالی حیاتی برای بخش کشاورزی و مواد غذایی است، زیرا زودتر( از قبل) با جنگ های تجاری و نوسانات قیمت به چالش کشیده شده است.
از آنجا که بحران ویروس کرونا زنجیره تأمین مواد غذایی و امنیت غذایی اتحادیه اروپا را به لرزه درآورده است حتی با وجود- گفتگوهای جدید درباره حاکمیت مواد غذایی- نتوانسته ایم از نتایج کامل آن برای بخش کشاورزی و غذا آگاه شویم.
بیایید و با ما صحبت کنید:
– پایداری و مقررات کشاورزی و غذایی که در سال 2020 ارائه شده است، چه تاثیری بر زمین می گذارد؟
– تولید مواد غذایی در اروپا چگونه می تواند هم جهشی و هم پایدار باشد؟
– چگونه مطمئن شویم که شفافیت در زنجیره تأمین مواد غذایی برای همه سودمند است؟
– فناوری های دستیابی به موفقیت چه تغییراتی در تولید مواد غذایی ایجاد می کنند؟
– در حال حاضر پیامدهای بلند مدت بحران ویروس کرونا چیست؟
همه این سوالات و سایر موارد در طی اجلاس کشاورزی و غذایی POLITICO در 24-25 سپتامبر 2020 در یک قالب تعاملی آنلاین ( مجازی) مطرح خواهند شد.
در چهارمین دوره این اجلاس، بهترین تصمیم گیرنده ها در رابطه با این صنعت از دنیای سیاست، علوم، کشاورزی، زراعت، صنایع غذایی و موارد دیگر گرد هم می آیند. آنها اصلاحات سیاسی جدید و فن آوری های نوآورانه را که توانایی تبدیل صنعت کشاورزی و مواد غذایی اروپا به یک بخش سبزتر، نوآورانه تر و همچنین رقابتی تر در سطح جهان را ارائه خواهند کرد.

 

اجلاس آنلاین کشاورزی و غذا2020

مقاله قبلیتاثیر تغییرات آب و هوا بر اقیانوس ها
مقاله بعدیکنفرانس آنلاین از مزرعه تا چنگال