شرکت های سهامی كشت و صنعت خصوصی

0

راه ناگزیر سیاست توسعه شرکت های سهامی كشت و صنعت خصوصی

“مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران”
از میان انواع نظام‌های بهره‌برداری مبتنی بر سرمایه داری ارضی، كشت و صنعت واژه عام تری است كه در نگره موسوم به “گولد برگ و آموزه های دیویس” از مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد در سال 1957 مطرح و از مفهومی منبعث از دو واژه ( Agribusiness و Agro-industry ) و “هژمونی تکنوکراسی و تئوری زنجیره ارزش” در تولید کشاورزی اخذ شده است. واحدهای كشت و صنعت با ساختار حاکمیت شرکتی سهامی و سطح تکنولوژی بالا از ابتدای قرن 20 در کشورهای توسعه یافته و از 6 دهه قبل با گرایش سرمایه محوری و جذب منابع سرمایه ای شرکتهای چند ملیتی درایران آغاز شده است.
شرکت های کشت و صنعت از جمله اولین واحدهای تجاری بزرگ تولیدی کشاورزی – صنعتی بشمار می روند که در آنها زنجیره ارزش افزوده با ترکیب عملیات کشاورزی، صنعتی و خدماتی کلیه مراحل تولید، نگهداری، فرآوری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات به مقیاس وسیع(اقتصادی و فنی) کاملا بازار محور در چارچوب سازمان و مدیریتی واحد تحقق می پذیرد.
جدایی مدیریت (بصورت کاملا حرفه ای ) از مالکیت، بزرگ بودن واحد، ساختاری سازماندهی شده و مدیریت رسمی و تخصصی، سطح اطلاعات و تکنولوژی و توسعه بالا، پیوند تولیدکشاورزی با صنایع پسین و پیشین در قالب زنجیره از ویژگی‌های عمده واحدهای کشت و صنعت محسوب می شوند. مفهوم كشت و صنعت یعنی ادغام كشاورزی با صنایع وابسته كه با این ترتیب ارزش افزوده مواد خام كشاورزی از طریق تبدیل، بسته بندی، عملآوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار موجبات درآمد بیشتر برای تولید كننده و صرفه بیشتر برای مصرف كننده می باشد.
به عبارت دیگر یك واحد كشت و صنعت باید بصورت زنجیرهای خدمات و فعالیت‌های قبل از مرحله كاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتی رساندن بدست مصرف كننده را در برنامه جامع كار خود داشته باشد.
یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد
مقاله قبلیزنجیره مدیران جوان در وزارت جهاد کشاورزی
مقاله بعدیشهرک گلخانه ای حصارگلی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید