نجات انگل های مفید، قبل از نابودی همیشگی آنها

0
جانواران بسیاری هستند که نیازمند کمک برای نابود نشدن هستند که جانورانی دوست داشتنی نظیر پانداها، کوالاها و جانوران هوشمندی مانند نهنگ ها و اختاپوس ها، تعداد اندکی از آن‌ها را تشکیل می دهند اما دانشمندان توصیه می کنند که گروه دیگری از جانورانی که چندان هم دوست داشتنی نیستند، اما نیاز به حمایت دارند و آن‌ها پارازیت ها یا انگل ها می باشند، چراکه به شکل غیرقابل باوری در حفظ اکولوژی جهان نقش دارند. انگل ها موجب ادامه بقا و تولیدمثل تعداد زیادی از گونه های میزان خود می باشند و ارتباطات بین زنجیره جانوری و غذایی را به وجود می آورند. به‌عنوان مثال آن‌ها موجب افزایش تعداد پرندگان شکاری می شوند.
پارازیت ها، گروهی از انواع جانوران هستند که ما آن‌ها را به‌عنوان یک جامعه به رسمیت نمی شناسیم اما از نظر نقش آن‌ها در طبیعت بسیار ارزشمند می باشند. در میان شاخه های درخت زندگی و در هر اکوسیستم، انگل ها از متنوع ترین جانورانی بر روی کره زمین هستند که تأثیرات اکولوژیکی بسیار مهمی دارند، هرچند حداقل حفاظت از آن‌ها در طبیعت به عمل نمی آید. برای حفاظت از انگل ها در یک دهه آینده هدف گذاری هایی توسط دانشمندان به عمل آمده است.
یک گروه از دانشمندان از آمریکا، اسپانیا و استرالیا، 12 مورد را برای یک دهه آینده حیات پارازیت ها هدفگذاری کرده اند تا با کمک افراد علاقمند بتوانند در حفظ تولیدمثل انگل ها اقداماتی انجام دهند. این 12 هدف به چهار گروه تقسیم شده اند که شامل جمع‌آوری اطلاعات، اولویت‌بندی، عملیات حفاظتی و مطالعه و بررسی می باشند.
تغییرات آب‌وهوایی، ظهور بیماری های جدید، انقراض توده ای و بحران های ناگوار که نیاز به افراد و بودجه کافی دارند بر این موضوع اثرگذارند.

مقاله قبلیایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید
مقاله بعدیبوجود آمدن کانون های بیماری، زمانی که شهر ها و روستاها به هم می رسند

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید