بایگانی برچسب: کنفرانس مجازی

آمونیاک: حلقه گمشده در داستان هیدروژن؟

۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰- ۲۰ شهریور ۱۳۹۹       به این کنفرانس مجازی با پشتیبانی تولید کننده های اروپایی کود برگزار شده است. در مورد نقش آمونیاک در آینده استراتژی انتشار کاملا صفر اتحادیه اروپا و چگونگی ادغام آن در استراتژی هیدروژن بحث می کند. سوالات شامل این موارد خواهد بود: – …

مشاهده بیشتر »