مالیات بر ارزش افزوده برای واردات خاک فسفات

0
درحالی که کشورمان برای تأمین نیاز به کودهای فسفاته با مشکلاتی مواجه است و باید خاک فسفات وارد کشور شود تا در کارخانه های ایرانی کودهای فسفاته از آن ساخته شود اما متأسفانه به واردات این خاک مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد که هزینه تولید را بالا می برد.
این درحالی است که به واردات کود آماده مصرف هیچ گونه مالیات بر ارزش افزوده ای تعلق نمی گیرد.
در حالی مالیات بر ارزش افزوده به خاک فسفات تعلق می گیرد که وزیر جهاد کشاورزی با تشکیل ستاد خودکفایی در این وزارتخانه در پی قطع وابستگی به واردات کود آماده مصرف است اما چنین سیاست هایی مخرب تولید داخلی کودها می باشد.
این در حالی است که تولیدکننده داخلی کود برای همین خاک وارداتی پس از واریز پول باید یک پروسه 6-5 ماهه تا تحویل خاک معطل بماند که با احتساب خواب این سرمایه در گردش و جمع آن با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده چیزی بالای 20 درصد به هزینه های آن اضافه می شود.

مقاله قبلیاپیدمی کرونا و تاثیر آن بر کشاورزی دیجیتال
مقاله بعدیوحشت نکنید،COVID-19 به دامها منتقل نمی شود

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید