مرزهای مدیریت ریسک درکشاورزی کجاست

0
دکتر رامین امینی زارع استاد دانشگاه (مدیریت ریسک و بیمه)، مدیر کل روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی در این مقاله موجز،‌ مررزهای مدیریت ریسک کشاورزی را مطرح و تاثیرگذاری مشارکت دولت- مردم را در موفقیت طرح استراتژیک بیمه کشاورزی مطرح کرده است:
براساس گزارش آخرین شماره سال 2020 نشریه معتبر سیگما در سال میلادی اخیر،میزان زیان اقتصادی جهان درپی حوادث فاجعه بار، معادل 146 میلیارد دلاربرآورد شده است که سطحی برابر با 60 میلیارد دلار آن توسط صنعت بیمه پوشش داده شده است.یکی از تجلی گاه های مدیریت ریسک های مالی در بخش کشاورزی،مکانیزم بیمه ای است. و البته بیمه کشاورزی که مستقیما رودرروبااین حوادث است در شرایط تغییر اقلیم وحتی کوید19 موقعیت خاصی دارد،بانک جهانی تعریف روشنی از بیمه کشاورزی ومرزهای آن،بیان نموده است.
بنابراین تعریف*:”بیمه کشاورزی یک مولفه مهم مدیریت ریسک است که جایگزین روش های  مدیریت ریسک های فنی وتولید روزآمد نمی شود. به سخن دیگر بیمه کشاورزی هنگامی اثربخشی اقتصادی-اجتماعی بهینه خواهد داشت که مدیریت تولید روزآمد و ریسک های فنی به درستی انجام شده باشد”.به عنوان مثال درمناطق زیرکشت که ریسک سیل یافرسایش بالاست،باید باطرح های بیولوژیک ویا سازه های مهندسی،زیان سیل را به حداقل کاهش داد.

بیمه کشاورزی،‌ ساز و کار حاکمیتی دولت ها

سازوکار بیمه کشاورزی که در بیش از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد انجام می شود،به عنوان یکی از سیاست های حاکمیتی دولت ها برای پایدار سازی تولید وبه خوانش دیگرکمک به تامین امنیت غذایی است واز این روی دولت ها دراین طرح ملی،مشارکت مالی ،سیاست گذاری واولویت بندی دارند.درایران نیز وزیر جهادکشاورزی،مسولیت مجمع عمومی صندوق را ازسوی دولت برعهده دارد واز مشارکت سودمند بانک کشاورزی وهمچنین تشکل ها،برای اجرای این طرح ملی،بهره می برد.موفقیت طرح استراتژیک بیمه کشاورزی علاوه بر الزامات روشن بانک جهانی،درگرو باور درست ازاین سازوکار مشارکتی دولت-مردم است.
*Agricultural insurance is an important Component of risk management in agriculture But does not replace good risk management techniques, sound production methods and investments in up to date technology. Worldbank.org

 رامین امینی زارع     

مدرس مدیریت ریسک وبیمه

مقاله قبلیانحلال سازمان تعاون روستایی، تیر خلاص دولت دوازدهم به بخش کشاورزی
مقاله بعدیآپی تراپی(زنبور درمانی) رشته مغفول مانده

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید