زنجیره مدیران جوان در وزارت جهاد کشاورزی

0
در رویکرد مهندس حجتی به جوانگرایی در بخش مدیران ارشد از مدیران کل تا روسای سازمانها و معاونین وزیر پس از انتصاب دکتر رضایی به عنوان معاون وزیر در تولیدات دامی و دکتر شیرزاد در سمت رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی، به زودی دکتر درگاهی در سمت ریاست سازمان حفظ نباتات معارفه خواهد شد.
دکتر درگاهی از مدیران جوان خوش فکر و عملگرا است که دکترای اگرو اکولوژی است. وی کار اجرایی و کارشناسی خود را از مرکز خدمات جهاد کشاورزی بوئین زهرا (استان قزوین)و کار در کنار کشاورزان در روستا آغاز کرده و سپس در سمت مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی در دفتر محیط زیست و توسعه پایدار ، معاون پشتیبانی سازمان استان قزوین انجام وظیفه نموده و بعداز آن در مسئولیت ملی به عنوان مدیر کل پنبه و دانه های روغنی و مدیرکل بازرسی شکایات و مدیر کل حراست وزارت جهاد کشاورزی تجربه اندوخته است.
به همین جهت امید می رود حضور وی در راس سازمان حفظ نباتات به مدیریت کنترل کیفی سموم دفع آفات نباتی، توسعه کنترل بیولوژیک و کاهش مصرف سموم همراه با توسعه پایدار کشاورزی بیانجامد.

مقاله قبلیزنجیره تولید گوشت مرغ ساوانا
مقاله بعدیشرکت های سهامی كشت و صنعت خصوصی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید